pan thai air,panthaiair,panthai, แพนไทยแอร์, บริษัท แพนไทยแอร์ จำกัด, แพนไทย,บริษัท แพนไทยแอร์ (กรุงเทพฯ) จำกัด,บริษัท แพนไทยแอร์ (ภูเก็ต) จำกัด,บริษัท แพนไทยแอร์ (หาดใหญ่) จำกัด,บริษัท แพนไทยแอร์ (ประเทศฮ่องกง) จำกัด , บริษัทขนส่งทางอากาศ,การส่งสินค้าและการเดินทางของท่าน ขอให้เป็นหน้าที่เรา บริษัทของคนไทย
บริการขนส่งสินค้าทางรถยนต์
ขนส่งสินค้าทางรถยนต์
          บริษัท แพนไทย แอร์ (กรุงเทพ)จำกัด  ได้เล็งเห็นความต้องการของลูกค้า จึงมีการพัฒนางานด้านการบริการขนส่งสินค้าทางรถยนต์   โดยให้บริการขนส่งสินค้าในเส้นทางที่มีสนามบินปลายทาง และดำเนินการขนส่งต่อด้วยรถยนต์ไปยังจังหวัดต่างๆ ที่ใกล้เคียง เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้ทันกับระยะเวลาที่กำหนด ภายในวันรุ่งขึ้นก่อนเที่ยง และครอบคลุมทุกเส้นทางการขนส่งทั่วทุกภูมิภาค ทั่วประเทศไทย ซึ่งเป็นการบริการที่ผสมผสานระหว่างการขนส่งทางเครื่องบิน และทางรถยนต์ไม่เว้นแม้แต่การขนส่งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เราถือว่าเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่มีการให้บริการที่ครบวงจรเช่นนี้
ศูนย์กระจายสินค้า
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
กรุงเทพ และปริมณฑล