pan thai air,panthaiair,panthai, แพนไทยแอร์, บริษัท แพนไทยแอร์ จำกัด, แพนไทย,บริษัท แพนไทยแอร์ (กรุงเทพฯ) จำกัด,บริษัท แพนไทยแอร์ (ภูเก็ต) จำกัด,บริษัท แพนไทยแอร์ (หาดใหญ่) จำกัด,บริษัท แพนไทยแอร์ (ประเทศฮ่องกง) จำกัด , บริษัทขนส่งทางอากาศ,การส่งสินค้าและการเดินทางของท่าน ขอให้เป็นหน้าที่เรา บริษัทของคนไทย
บริการทำความสะอาดภายในอากาศยาน
ทำความสะอาดภายในอากาศยาน
          แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) เป็นผู้ให้บริการทำความสะอาดภายในอากาศยาน หรือ Cabin cleaning ให้กับสายการบินพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ  มีจำนวนเที่ยวบินที่ให้บริการกว่า 100 เที่ยวบินต่อวัน   พนักงานทุกคนได้ผ่านการฝึกอบรมจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ท่านจึงสามารถมั่นใจได้ว่าเราเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงในการให้บริการ