pan thai air,panthaiair,panthai, แพนไทยแอร์, บริษัท แพนไทยแอร์ จำกัด, แพนไทย,บริษัท แพนไทยแอร์ (กรุงเทพฯ) จำกัด,บริษัท แพนไทยแอร์ (ภูเก็ต) จำกัด,บริษัท แพนไทยแอร์ (หาดใหญ่) จำกัด,บริษัท แพนไทยแอร์ (ประเทศฮ่องกง) จำกัด , บริษัทขนส่งทางอากาศ,การส่งสินค้าและการเดินทางของท่าน ขอให้เป็นหน้าที่เรา บริษัทของคนไทย
บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ
ขนส่งสินค้าทางอากาศ

          บริษัท แพนไทย แอร์ (กรุงเทพ)จำกัด  ได้มีการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ และให้เป็นสมาชิก สมาคมขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ IATA  ซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชนระดับโลก และให้เป็นสมาชิก สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย TAFA  อีกด้วย  เรามีการให้บริการทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ 

          อีกทั้งเราได้รับการไว้วางใจจากสายการบินพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ ให้เป็นตัวแทนจาก สายการบินไทย  สายการบินบางกอกแอร์เวย์ และสายการบินนกแอร์  ในการดูแลการขนส่งทางอากาศอีกด้วย

ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

          การบริการระหว่างประเทศนั้น เราดำเนินการขนส่งแบบ  Airport To Airport  คือ การบริการขนส่งสินค้าจากสนามบินกรุงเทพ ไปยังสนามบินปลายทางทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าผักผลไม้สด ที่ส่งไปยังปลายทางในอีกหลายประเทศ 

บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ

          การบริการภายในประเทศนั้น เราดำเนินการขนส่งแบบ  airport to airport และ door to door service  โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่า เสี่ยงต่อการสูญหาย เช่น โทรศัทพ์มือถือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สินค้าแฟชั่น  EMS ด่วนของไปรษณียไทย ตลอดจนกลุ่มสินค้าอาหารเพื่อการบริโภค 

          การบริการภายในประเทศแบบ Airport to Airport คือ การให้บริการจากสนามบินกรุงเทพ ไปยังสนามบินปลายทางในจังหวัดต่างๆ ภายในประเทศไทย

          การบริการภายในประเทศแบบ Door to Door Service คือ การให้บริการที่อำนวยความสะดวก โดยบริการรับขนส่งสินค้าจากสนามบินปลายทาง ไปยังบ้านของลูกค้า โดยลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาในการมาติดต่อรับสินค้าที่สนามบิน ซึ่งเรามีบริการขนส่งเร่งด่วน 12 จังหวัด จัดส่งถึงมือผู้รับปลายทางภายใน 4-6 ชั่วโมงดังนี้ (คลิ๊ก ขนส่งสินค้าเร่งด่วน)

ศูนย์กระจายสินค้า
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ภาคกลาง