pan thai air,panthaiair,panthai, แพนไทยแอร์, บริษัท แพนไทยแอร์ จำกัด, แพนไทย,บริษัท แพนไทยแอร์ (กรุงเทพฯ) จำกัด,บริษัท แพนไทยแอร์ (ภูเก็ต) จำกัด,บริษัท แพนไทยแอร์ (หาดใหญ่) จำกัด,บริษัท แพนไทยแอร์ (ประเทศฮ่องกง) จำกัด , บริษัทขนส่งทางอากาศ,การส่งสินค้าและการเดินทางของท่าน ขอให้เป็นหน้าที่เรา บริษัทของคนไทย
pan thai air,panthaiair,panthai, แพนไทยแอร์, บริษัท แพนไทยแอร์ จำกัด, แพนไทย,บริษัท แพนไทยแอร์ (กรุงเทพฯ) จำกัด,บริษัท แพนไทยแอร์ (ภูเก็ต) จำกัด,บริษัท แพนไทยแอร์ (หาดใหญ่) จำกัด,บริษัท แพนไทยแอร์ (ประเทศฮ่องกง) จำกัด
บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ

บริการขนส่งสินค้าทางรถยนต์

บริการขนส่งสินค้าเร่งด่วน

จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน

บริการขนถ่ายกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสาร

บริการทำความสะอาดภายในอากาศยาน

บริการเที่ยวบินและผู้โดยสารภาคพื้น

บริการขับรถอุปกรณ์ระหว่างบรรทุก

บริการส่ง Puff & Pie

การส่งสินค้าและการเดินทางของท่าน ขอให้เป็นหน้าที่เรา บริษัทของคนไทย

          ในปัจจุบันประเทศไทย กำลังเข้าสู่ความเป็นประเทศที่มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจทางด้านการขนส่ง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ความรวดเร็วในการขนส่ง จึงถือเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ


          สิ่งนี้เองทำให้ บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญและเริ่มเข้ามาดำเนินธุรกิจด้านการบริการธุรกิจการบิน การขนส่งทางภาคพื้นอากาศ และภาคพื้นดิน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในด้านการขนส่งให้กับธุรกิจต่างๆในประเทศ  ให้ได้รับการบริการที่รวดเร็ว และตรงต่อเวลามาจนถึงทุกวันนี้

          ด้วยความเป็นมืออาชีพและเติบโตอย่าง คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์ ที่ทำให้เรา ได้เป็นผู้นำในการให้บริการอย่างครบวงจรให้กับธุรกิจสายการบิน เริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการบริการด้านผู้โดยสาร ไปจนถึงกระบวนการในการขนถ่ายสำภาระต่างๆ ในสนามบิน และยังครอบคลุมไปจนถึงการขนส่งทางทางอากาศ และทางภาคพื้นดินอีกด้วย

บริการ
ข่าวสาร
ยังไม่มีข้อมูลข่าวสาร อ่านข่าวสารทั้งหมด
วีดีโอ